Krom & Kromit

Dünyada üretilen kromit cevherinin % 90’ından fazlası metalürji sanayiinde ferrokrom üretiminde,üretilen ferrokromun da yaklaşık % 90’ının paslanmaz çelik sektöründe kullanıldığı bilinmektedir.

Bu üç metal başlıca, demir ve çeliğin korozyona karşı direncinin artırılmasında, döküm sanayinde kullanılan özel alaşımlar ile pirinç alaşımların yapımında kullanılmaktadır.
Krom süper katkı elementi olup alaşımlara; ısı direnci, korozyon direnci, aşınma direnci, mukavemet, sertlik,
kalıcılık, hijyen ve renk gibi özellikler kazandırmaktadır. Bu nedenle çok yönlü özellikleri, kromu sayısızca günlük uygulamalarda vazgeçilemez kılmıştır. Krom bu özellikleri ile, en belirgin şekilde paslanmaz çelik uygulamalarında kullanılmaktadır. Krom; metalurji, kimya ve refrakter sanayinin temel elementlerinden biridir. Krom metalinin ekonomik olarak üretilebildiği tek mineral ise kromittir. Türkiye’de kromit yatakları Alpin tipi olup, genellikle küçük boyutlu, düzensiz şekilli (merceksi), Cr/Fe oranı 3/1-2/1 arasında ve yüksek metalurjik kalitede cevherlerdir. Dünya kromit rezervinin yaklaşık %0,2’si ülkemizde bulunmaktadır.

Kromit, mineralojik olarak spinel grubuna ait bir mineral olup, küp sisteminde kristallenir. Teorik formülü FeCr2O4 olmakla birlikte, doğada bulunan kromit mineralinin formülü (Mg,Fe)(Cr,Al,Fe)2O4 olarak verilmektedir.

Özgül ağırlığı : 4.1 - 4.9 g/cm3

Sertliği : 5.5

Rengi : Parlak siyah

Çizgi rengi : Kahverengi

Genelde manyetik özellik taşımaz.
Kromit minerali ve krom yatakları kökensel olarak ilişkili oldukları ultrabazik kayaçlar içinde bulunurlar. Ultrabazik kayacın (dunit, serpantinit) oluşturduğu hamura (gang) gömülü kromit kristalleri krom cevherini oluşturmaktadır. Ultrabazik hamur malzemesi içinde kromit kristallerinin ve/veya tanelerinin bulunuş yoğunluğu, sergiledikleri doku ve yapı özellikleri krom cevherinin masif, saçılmış (dissemine), nodüllü, orbiküler, bantlı, masif bantlı ve dissemine bantlı gibi nitelendirilmelerini sağlar. Mg, Cr, Fe, Al elementleri kromit mineralini oluşturan elementler olmakla birlikte, gang minerallerinden kaynaklanan silis de krom cevheri analizlerinin ayrılmaz bir parçasıdır.

Kromit mineralinin doğada bilinen en yüksek Cr2O3 içeriği % 68dir. Krom cevherinin endüstrideki kullanım alanlarına göre kimyasal bileşimi ve fiziksel özellikleri ile ilgili sınırlamalar söz konusudur. Teknolojik gelişmelere uygun olarak cevherin kimyasal bileşiminden kaynaklanan kullanım sınırlamaları giderek daha esnek hale gelmektedir. Kimyasal cevher olarak tanımlanan yüksek demirli krom cevheri, gelişen teknolojiyle artık metalurji sanayiinde de kullanılabilmektedir.

Sınıflandırma

Krom cevherleri ticari olarak yalnızca Cr2O3 içeriklerine bakılarak sınıflandırılabildiği gibi, kimyasal bileşimleri ve fiziksel özellikleri dikkate alınarak da sınıflandırılabilmektedir. Sadece Cr2O3 içeriklerine bakıldığında; birinci, ikinci ve üçüncü kalite şeklinde sınıflandırılırlar.
Cr203 içeriği % 40dan az olanlar (3. kalite),
Cr2O3 içeriği % 40-46 arasında olanlar (2. kalite),
Cr2O3 içeriği % 46dan fazla olanlar (1. kalite)

Teknik Özellikler

 • Metalurji sanayiinde kullanılan konsantre krom bileşimi aşağıdaki gibidir:
  Kimyasal özellikler
  Cr2O3 % 46 - 48
  SiO2 % 6 - 8
  Al2O3 % 8 - 15
  MgO % 15 - 20
  CaO % 0.5 - 2
  Cr/Fe 2.6-3 / 1
  Fiziksel özellikler ................Boyut 0-2 mm
  Paslanmaz çelik üretim teknolojisinde AOD (Argon-Oksijen-Dekarbürizasyon) gibi ileri yöntemlerin devreye girmesi, daha düşük Cr2O3 içeriği ve Cr/Fe oranına sahip krom cevherlerinin nispeten daha düşük kalitede ferrokrom (yüksek karbonlu ferrokrom) üretilmesinde kullanılmalarını mümkün kılmıştır. Bu gelişmeler ışığında % 40-46 Cr2O3 tenörlü Cr/Fe oranı 1,5/1 olan krom cevherleri yüksek karbonlu ferrokrom üretiminde kullanılabilir hale gelmiştir. Öte yandan, düşük karbonlu ferrokrom üretiminde Cr2O3 tenörünün % 46
  ın ve Cr/Fe oranının 3/1’in üzerinde olması şartı hala geçerliliğini korumaktadır.

KATALOG İNDİR

Oretec Mineral - Kromit Katalog.pdf

Kataloğu indirmek için butona tıklayınız.

TOP