KUVARS

En az%99 silis içeren billurlaşmış silis kristaline verilen addır. Kuvars kumu, sanayinin birçok dalında ihtiyaç duyulan ve yüksek miktarlarda tüketilen önemli bir hammaddedir.

Kimyasal ve fiziksel özelliklerine göre Döküm Sanayi, Cam Üretimi, İnşaat sektörü, Boru İmalatı, Aşındırıcı Üretimi, Arıtma Tesisleri, Yüzey sertleştirici üretimi, Kimya sektörü ve spor alanları kullanım alanlarının başlıcalarıdır.
Kimya endüstrisinde, kristal silikon metali ve kroze üretiminde tüketilmektedir. Ultra-saf kuvarslar optik, elektronik ve elektrik sanayilerinde kullanılmaktadır. Ayrıca kuvars öğütülerek, cam, deterjan, boya, seramik, zımpara, dolgu ve metalurji sanayilerinde de tüketilmektedir. Kuvars genel olarak açık işletme yöntemi ile üretilir. Üzerinde örtü hemen hemen yok denecek kadar az olan kuvars patlayıcı madde kullanılarak patlatıldıktan sonra triyaja tabi tutulur. Temiz ve kaliteli olanlar elle toplanarak stoklanır. Öğütme sonundaki Fe2O3 tenörü cevher hazırlama yötemleri ile düşürülür. Bazen kırılan ve ayıklanan kuvars, daha temiz hale getirilmesi için su ile yıkanır. Optik ve elektronik sanayinde kullanılan kuvars kristallerin % 99.99 oranında SiO2 içermesi istenmektedir.
Kuvars, Türkiye'de genellikle fay zonlarında, çatlaklarda, filonlarda ve cevher yataklarında gang minerali olarak bulunur. Türkiye kuvars rezervlerinin tespitine yönelik araştırma ve etüd çalışmaları yetersizdir. Kuvars cam, seramik, deterjan, dolgu malzemesi, filtre sanayininin önemli bir girdisidir. Kuvars kristallerinin üretimi elle toplama şeklinde sürerken, filonlardan kuvars üretimi açık ocak işletme yöntemi ile yapılmaktadır.

Kuvars çeşitleri iri kristalli (süt kuvars, ametist, mavi kuvars, pembe kuvars v.s.) ve kriptokristalen kuvars (kalsedon, agat, oniks, akik, çökmetaşı, sard tripoli v.s.) olmak üzere iki ayrı gruba ayrılır. Düzgün ve temiz kristalli kuvars, optik ve elektronik sanayinde frekans kontrol osilatörlerinde, frekans filtrelerinde ve süs taşı olarak kullanılır. Ayrıca, süt kuvars ve camsı kuvars öğütme ve cevher hazırlama işlemlerini takiben cam, detarjan, boya, seramik, metalurji sanayilerinde ve aşındırıcı ve dolgu maddesi olarak kullanılır. Kuvars minerali en çok magmatik kayaçlarda bulunmakla beraber, sedimantasyon yoluyla veya metamorfizmayla da teşekkül edilebilir. Magmatik bir kayacın bünyesindeki veya kumtaşı içindeki kuvarslar bir kuvars madeni olarak nitelendirilemez, ancak fay ve çatlaklarda damarlar halinde seconder olarak oluşmuş kuvars kristalleri veya amorf teşekküller ekonomik değere sahiptir.

Renk: Renksiz

Şekil: özşekilsiz, ender olarak ideal kristal şekline sahiptir

Dilinim: Mikro örneklerde dilinim gözlenmez, ender olarak kristallerin kenar kısımlarında dilinim gözlenmiştir.

Sönme : Paralel, eğik ve dalgalı sönme gözlenebilir.

Çift kırması: Çok zayıftır, I. Dizi beyaz veya sarımsı beyaz

Bozunma: Bozunmaya en dayanıklı mineraldir.

Beraber bulunduğu mineraller : Alkali feldspatlar ve plajioklaslar.

Kuvars, “iri kristalli” ve “kriptokristalen” olarak iki gruba ayrılır. Bu gruplar kendi içinde çeşitlere ayrılır.

İri kristalli kuvars çeşitleri: Süt kuvars (beyaz), ametist (mor), mavi kuvars, pembe kuvars.

Kriptokristalen (mikro kristalli) kuvars çeşitleri: Kalsedon (kalseduan), agat, oniks, akik, çökmetaşı, sard tripoli, karnelian, krizopras, heliotrop, plazmapras, jasp, flint, çört, novakulit.

Renkli kuvarsların kendi aralarındaki çeşitleri de şunlardır: Sarı kuvars (sitrin), portakal rengi kuvars (medeira sitrini), saydam kuvars (dağ kristali veya necef taşı), kahverengi kuvars (dumanlı), koyu kahverengi veya siyah kuvars (morion), menekşe kuvars (mor necef veya ametist), kan rengi kuvars (yemani), yeşil kuvars (kloritli), pembe kuvars (hematoyit), kırmızı yıldız taşı (aventurin), rutil iğneli kuvars (Venüs saçı), amyant lifli kuvars (kedigözü), kaplan gözü kuvars, şahin gözü kuvars

CAM İMALATI:

Kuvars kumu camın temel bileşimi olan SiO2 içerir. Cam kalitesi kuvars kumunun yüksek saflıkta olmasına bağlıdır. Diğer minerallerin varlığı cam da şekil ve renk bozukluklarına neden olabilmektedir.

İNŞAAT SEKTÖRÜ:

Kuvars kumu, yoğunluğu ve kristal yapısının bir sonucu olarak ortaya çıkan yüksek basma mukavemeti sayesinde birçok kompozit karışımın içinde dolgu malzemesi olarak geniş bir kullanım alanına sahiptir. Beton, fayans ve seramik yapıştırıcıları, tamir harçları, yüzey sertleştiriciler kuvars kumunun inşaat sektöründeki bazı uygulamalarıdır. Ayrıca ısı yalıtımında yaygın olarak kullanılan cam elyafının hammaddesi de kuvars kumudur.

BORU İMALATI:

Alt yapı ve sanayide giderek artan bir kullanım alanına sahip  CTP borular, cam elyafı, reçine ve kuvars kumundan oluşan kompozit yapıya sahiptir. Bu yapının içerisinde dolgu malzemesi olarak kullanılan kuvars kumu yüksek mukavemet sağlamaktadır.

AŞINDIRICI ÜRETİMİ:

Yüzey hazırlama, temizleme, kesme, şekillendirme, eskitme (tekstil) gibi işlemlerde yüksek aşındırıcılık ve sertlik özellikleri sayesinde kuvars kumu kullanılır. Basınçlı hava veya su ile püskürtme metodu ile uygulanabildiği gibi aynı zamanda taşlama taşı, kesme taşı, zımpara kağıdı gibi çeşitli makine ve ekipman için takım formunda uygulamaları da mevcuttur.

ARITMA TESİSLERİ:

Tane büyüklüğüne bağlı olarak oluşturduğu yığın yoğunluğu sayesinde kuvars kumu, su ve diğer birçok sıvının filtrelenmesinde etkin ve ucuz bir metottur.

SPOR ALANLARI:

Hipodrom, manej, golf ve halı saha gibi bazı spor alanlarında, yüksek su geçirgenliği ile yüzey sularının drenajına imkan sağlamasından dolayı zemin düzenlemesinde kuvars kumu kullanılır.

SİLİS KUMU VE SÖVE ÜRETİMİNDEKİ ÖNEMİ

Silis  kumu çeşitli bileşenlerle karıştırılarak söve harcı haline getirilmekte ve strafor kaplama görevi görmektedir.

Söve kaplamada kullanılan silis kumu özel olarak karılarak söve üzerine ,strafor kaplama makineleri aracılığıyla kalıp aralığından akıtılmak suretiyle 2 şer metre uzunluğunda kesilmiş straforların üzerine kaplanır.Kuruma evresi aynı zamanda ürünle birleşme evresidir.Köpükle, silis kumunun uyumu mükemmeldir asla ayrılmaz veya kopmaz .Dış cephe kaplamasında kullanılan silis kumu boyanabilme özelliğindedir ve söve malzemelerinin üzerinde boyayı çok kolayca kabul eder ve çok rahatça su bazlı boya ile her renge rahatça boyanabilir.

Kuvarsın formülü SiO2 olup, saf halde % 46.5 Si ve % 53.3 O2 içerir. Mohs skalasında sertliği 7, özgül ağırlığı 2.65 gr / cm3, ergime sıcaklığı 1785 °C olan ve yer kabuğunda oldukça sık görülen minerallerden biridir. Doğal kuvars içerisinde katı eriyik halinde bulunan başlıca elementler; Li, Na, AI, Ti ve Mg'dur. Genel olarak renksiz, ancak çok farklı renklerde de görülebilmektedir. Renkli oluşumlar gaz, sıvı ve katı kapanımlarla oluşmuştur. Bu kapanımlar, CO2, H2O, Hidrokarbon, NaCl, CaCO3, rutil gibi bazı minerallerdir. Kuvars minerali erimemekle beraber, sadece hidroflorik asitte çözünür. Piezoelektrik ve piroelektrik özellikler gösterir.

Kuvars minerali yatakları bulunan iller: Antalya (Gazipaşa, Kalekaldıran, Melen), Zonguldak (Alaplı, Şapçaköy), Kastamonu (Daday), İstanbul (Beykoz), Adana (Feke, Saimbeyli, Horzum), Yozgat (Çomakdağı), Denizli (Şirinköy).

Kuvars kumu rezervi bulunan iller: İstanbul (Çatalca, İhsaniye, Yalıköy), Tekirdağ (Saray, Safaalan), Sinop (Sarıkum).

KATALOG İNDİR

Oretec Mineral - Kuvars Katalog.pdf

Kataloğu indirmek için butona tıklayınız.

TOP