BAKIR

Atom numarası 29, yoğunluğu 8.93 olan, 1083 °C'ye doğru eriyen, doğada serbest ya da bileşik olarak bulunur.

Bakır, yüksek Elektrik iletkenliği ile elektrik ve Elektronik sektöründe, ısı iletkenliği ile soğutma sistemlerinde, paslanmaz özelliğinden dolayı kaplama malzemesi olarak kullanılan bir maddedir. Bakırın kaynak işlerinde, metalürjide ve bronz üretiminde de önemli yeri vardır.
Bakır insanların eski çağlardan bu yana çeşitli amaçlarla kullandığı ve günümüzde de sanayiinin temel hammaddeleri arasında yer alanönemli metallerden biridir. Endüstride bakırın önemli rol oynamasının ve çeşitli alanlarda kullanılabilmesinin nedeni, çok değişik özelliklere sahip olmasıdır. Bakırın önemli özellikleri arasında yüksek elektrik ve ısı iletkenliği, aşınmaya karşı direnci, tel çekilebilme ve dövülebilme özelliği, paslanmaz özelliğine sahip oluşu sayılabilir. Ayrıca bakır alaşımlarının sanayide çok değişik uygulamaları vardır.

Bakır, yer kabuğunda ortalama % 0,01 mertebesinde bakır bulunur, en çok bulunan elementler sıralamasında bakır 25 nci sırada yer almaktadır. Magma tabakasından yukarıya, yerkabuğuna doğru sıvı sızması sonucu ağır metal sülfürleri ayrışır, en çok rastlanan kalkopirit minerali de , CuFeS2 (%34,6 Cu) , primer olarak bu şekilde oluşmuştur. Kızgın doğal buharların ya da sülfürlü mineraller üzerine sızan doğal sülfat çözeltilerinin kimyasal etkisi ile oksitlenme ve redüklenme sonucu sekonder olarak oksidli bakır mineralleri ve metalik bakır (nabit bakır) oluşur. Bu nedenle birçok maden yatağında üstteki oksidli bakır mineralleri alınarak derine inildikçe sülfürlü cevherlere ulaşılır. Günümüzde bilinen bakır cevherlerinin yaklaşık % 85' i sülfürlü, % 15' i oksitli minerallerdir. 200 civarında mineralin bakır ihtiva ettiği, bunlardan 30-40 kadarının doğada daha yaygın bulunduğu bilinmektedir.

-Dünyadaki neredeyse tüm yerlerde ve tüm bölgelerde bulunmakta ve geniş ölçüde üretimi yapılmaktadır.

-Yüksek pirinç ve bronz alaşımları yapma özelliğine sahiptir.

-Bakırın simgesi CU’dur.

-Bakır elementinin atom numarası 29’dur.

-Rengi metalik kahverengidir.

-Bakırın atom ağırlığı      63,5 g/mol

-Bakırın katı haldeki yoğunluğu santimetreküpte 8,96 olup sıvı haldeki yoğunluğu ise santimetreküpte

-Bakırın erime noktası 1084,6 santigrat derecedir.

-Bakırın kaynama noktası 2562 santigrat derecedir.

-Bakır içerisindeki sesin yaptığı hız saniyede 3810 metredir. (20 santigrat derecedeki sıcaklıkta)

-Bakırın Mohs sertliği 3’tür. (Demir elementinin mohs sertlik derecesi 4’tür.)

1-Bakırın en sık kullanıldığı alanların başında Elektrik ve elektronik sanayi gelmektedir. Çünkü bakırın en önemli özelliğinin yüksek iletkenlik özelliği olduğunu söylemiştik. Bu nedenden dolayıdır ki bakır elektriğin bir yerden başka bir yere nakledilmesinde kullanılır. Elektrik tellerinin neredeyse tamamına yakını bakır tellerden oluşmaktadır.

2-Bakır aynı zamanda bazı ev aletleri ve mutfak gereçleri yapımında

3-Boya ve kimya sanayinde

4-Kuyumculukta

5-İnşaat sektöründe

6-Bakır madeni son yıllarda özellikle süs eşyası yapımında da sık sık kullanılır hale gelmiştir.

 

• Özgül ağırlık :8,92 g/cm-3
• Ergime sıcaklığı:1083 °C
• Isıl genleşme katsayısı:17,7.10-6 1/K-1
• Isıl iletkenlik:0,91 cal/cm.s.grd
• Elek. İletkenliği:40-59 m/Ωmm2
• Elastik modülü:125000-128500 N/mm2

KATALOG İNDİR

Oretec Mineral - Bakır Katalog.pdf

Kataloğu indirmek için butona tıklayınız.

TOP